Výsledková listina 44. ročníka Chalupkovho Brezna

 

Umelecký prednes - poézia

Zlaté pásmo
Emília Alcnauerová    Prešov    Laureát
Mgr. Lýdia Galbičková    Bratislava    
Miluška Anušiaková-Majerová    Báčsky Petrovec - Srbsko    
Jaroslav Gál    Užhorod - Ukrajina    
Umelecký prednes - pre deti a mládež
Zlaté pásmo
PaedDr. Helena Čižmárová    Košice    Laureát
Strieborné pásmo
Mgr. Tatiana Dolinská    Žilina    


Literárna tvorba – poézia

Zlaté pásmo
Mgr. Dagmar Janišová    Zemianska Olča    
Martin Mucha    Spišská Nová Ves    
Mgr. Anna Lažová    Svidník    
Valentín Šefčík    Bertotovce    
Mgr. Margita Kuchčáková    Nižná    
Jana Janitorová    Košice – Poľov    Laureát
Mgr. Renáta Filková    Okoličná na Ostrove    
Ing.Robert Hakala, Csc.    Trebišov    
Strieborné pásmo
Anna Holubčíková    Turzovka    
Jozef Dzurjak    Košice    
Eva Žúrková    Bernolákovo    
Bronzové pásmo
Ružena Kučerová    Liptovský Hrádok    
Doc. PhDr. Gabriela Gotthardová,CSc.    Trnava    
Mgr. Bc. Mária Stopková    Tvrdošín    
Božena Dobrovičová-Záriečská    Považská Bystrica    
PhDr. Karolína Ghirbaková    Rohožník    


Literárna tvorba – próza

Zlaté pásmo
PaedDr. Ján Pochanič, PhD    Prešov    
Anna Rau Lehotská    Rumunsko    
Mgr. Zuzana Kováčová    Nemecká    
PaedDr. Ružena Florová    Trnava    
Mgr. Dobroslava Luknárová    Bratislava    
Alžbeta Vítková    Kremnica    
Mgr. Tatiana Dolinská    Žilina    
Strieborné pásmo
Anna Chisa    Rumunsko    
Mgr. Mária Stopková    Tvrdošín    
Mgr. Viera Pavlendová    Michaľany    
Jarmila Zimková    Turzovka    
Mgr. Daniela Vystrčilová    Topoľčany    
Bronzové pásmo
Božena Dobrovičová-Záriečska    Považská Bystrica    
Milan Urbanovský    Šenkvice    
Mgr. Mária Malá    Lutila    


Výtvarná tvorba

Zlaté pásmo
Mgr. Dagmar Janišová    Zemianska Olča    
Ing. Peter Matis    Martin    Laureát
Blažena Tokárová    Bratislava    
Strieborné pásmo
Matúš Bystričan    Partizánske    
Štefan Janco    Partizánske    
PaedDr. Ľudmila Bobaľova    Košice    
Bohuslav Kudelka    Bratislava    
Erika Fajnorová    Faget Rumunsko    
Július Alcnauer    Prešov    
Andrea Nociarová    Poltár    
Bronzové pásmo
Mgr. Karin Janžová    Partizánske    
Mgr. Sylvia Šuňalová    Partizánske    
Lucia Macková    Pliešovce    
Arpád Horváth    Tornaľa 

   
Spev ľudovej piesne

Zlaté pásmo
Pavel Tomáš    Srbsko    
spevácka skupina Žofia    Bohdanovce nad Trnavou    
Mgr. Silvia Kovérová a Mgr. Helena Kumančíková    Bohdanovce nad Trnavou    
Strieborné pásmo
Mgr. Silvia Kovérová    Bohdanovce nad Trnavou    
Vlasta Kojnohová         
Bronzové pásmo
PaedDr. Lukáš Jánoška    Pohorelá    
Emília Vajová    Veľké Kapušany    
Spev umelej piesne
Strieborné pásmo
Zuzana Šuchterová    Partizánske  

 
Hra na hudobnom nástroji

Zlaté pásmo
Vratislav Skaličan    Partizánske    Laureát
Ludvik Soukup    Trenčín    
Mgr.art. Ivana Trangošová a Mgr. art. Martin Košťál    Nová Dubnica    
MgA.Samuel Bánovec    Dolné Srnie    
Martin Jurčo a Andrea Ballová    Ružomberok    
Viliam Udič    Bernolákovo    
Csaba Kobol         
Strieborné pásmo
Mgr. art. Michal Matejčík a Janka Mikušová,    Voderady    
Renáta Andrejová a Tamara Drábeková,    Partizánske    
Mária Longauerová a PaedDr. Dagmar Trangošová    Brezno    
Bronzové pásmo
Ľudmila Ševčíková    Partizánske    


Skladateľská tvorba

Zlaté pásmo
Peter Ličko    Rimavská Sobota    
Csaba Kobol         
Strieborné pásmo
PaedDr. Juraj Súdi    Srbsko    
Miloš Veverka    Sedlice    


Tvorba umelecko – dokumentárnych a vzdelávacích digitálnych programov

Zlaté pásmo
Mgr. Alena Pásztorová    Brezno    Laureát
ZŠ J. Matušku    Dolný Kubín    
Strieborné pásmo
PaedDr. Marieta Matejková    Bánovce nad Bebravou    
Erika Fajnorová    Faget Rumunsko    
Bronzové pásmo
PaedDr. Helena Čižmárová    Košice    


LAUREÁTI
v kategórii literárna tvorba

Jana Janitorová    Košice – Poľov
v kategórii tvorba umelecko-dokumentárnych a vzdelávacích digitálnych programov
Mgr. Alena Pásztorová    Brezno
v kategórii hra na hudobný nástroj
Vratislav Skaličan    Partizánske
v kategórii spev ľudovej a umelej piesne
Pavol Tomáš    Srbsko
v kategórii výtvarná tvorba
Ing. Peter Matis    Martin
v kategórii umelecký prednes
Emília Alcnauerová    Prešov


MIMORIADNE CENY

Cenu venovanú prezidentom SR Ivanom Gašparovičom
PaedDr. Helena Čižmárová    Košice
Cenu venovanú ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugenom Jurzycom
Valentín Šefčík    Bertotovce
Cenu venovanú predsedom banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Vladimírom Maňkom
Mgr. art. Ivana Trangošová a Mgr. art. Martin Košťál    Nová Dubnica
Cenu venovanú predsedom odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
Ing. Jánom Gašperanom
Ludvik Soukup a MgA. Samuel Bánovec    Trenčín, Dolné Sŕnie
Cenu venovanú prednostom Krajského školského úradu v Banskej Bystrici RNDr. Tiborom Maťašom
Erika Fajnorová    Faget, Rumunsko
Cenu venovanú primátorom mesta Brezna Ing. Jaroslavom Demianom
Mgr. Zuzana Kováčová    Nemecká
Cenu venovanú miestnym odborom Matice slovenskej v Brezne
Miluška Anušiaková Majerová    Báčsky Petrovec, Srbsko