Organizačný výbor 44. ročníka Chalupkovho Brezna

 

Predseda

Július Obernauer

Podpredsedovia

Mgr. Viera Chudíková
Mgr. Melánia Dubínyová
Ing. Iveta Purgatová

Tajomník

Mgr. Veronika Giertlová

Členovia

Mgr. Ingrid Kováčová
Mgr. Ján Weiss
PaedDr. Matej Kán
PhDr. Ing. Ivana Kružliaková
PhDr. Miroslav Glembek
Mária Macuľová
PaedDr. Jana Borguľová
akad.maliarka Erika Šándorová
PaedDr. Gabriela Pravotiaková, PhD.
PhDr. Lubomír Pajtinka