Súťažné kategórie 44. ročníka Chalupkovho Brezna

 

Umelecký prednes - poézia

Zlaté pásmo
Emília Alcnauerová     Prešov     Laureát
Mgr. Lýdia Galbičková     Bratislava     
Miluška Anušiaková-Majerová     Báčsky Petrovec - Srbsko     
Jaroslav Gál     Užhorod - Ukrajina     
Umelecký prednes - pre deti a mládež
Zlaté pásmo
PaedDr. Helena Čižmárová     Košice     Laureát
Strieborné pásmo
Mgr. Tatiana Dolinská     Žilina   

 
Literárna tvorba – poézia

Zlaté pásmo
Mgr. Dagmar Janišová     Zemianska Olča     
Martin Mucha     Spišská Nová Ves     
Mgr. Anna Lažová     Svidník     
Valentín Šefčík     Bertotovce     
Mgr. Margita Kuchčáková     Nižná     
Jana Janitorová     Košice – Poľov     Laureát
Mgr. Renáta Filková     Okoličná na Ostrove     
Ing.Robert Hakala, Csc.     Trebišov     
Strieborné pásmo
Anna Holubčíková     Turzovka     
Jozef Dzurjak     Košice     
Eva Žúrková     Bernolákovo     
Bronzové pásmo
Ružena Kučerová     Liptovský Hrádok     
Doc. PhDr. Gabriela Gotthardová,CSc.     Trnava     
Mgr. Bc. Mária Stopková     Tvrdošín     
Božena Dobrovičová-Záriečská     Považská Bystrica     
PhDr. Karolína Ghirbaková     Rohožník     


Literárna tvorba – próza

Zlaté pásmo
PaedDr. Ján Pochanič, PhD     Prešov     
Anna Rau Lehotská     Rumunsko     
Mgr. Zuzana Kováčová     Nemecká     
PaedDr. Ružena Florová     Trnava     
Mgr. Dobroslava Luknárová     Bratislava     
Alžbeta Vítková     Kremnica     
Mgr. Tatiana Dolinská     Žilina     
Strieborné pásmo
Anna Chisa     Rumunsko     
Mgr. Mária Stopková     Tvrdošín     
Mgr. Viera Pavlendová     Michaľany     
Jarmila Zimková     Turzovka     
Mgr. Daniela Vystrčilová     Topoľčany     
Bronzové pásmo
Božena Dobrovičová-Záriečska     Považská Bystrica     
Milan Urbanovský     Šenkvice     
Mgr. Mária Malá     Lutila     


Výtvarná tvorba

Zlaté pásmo
Mgr. Dagmar Janišová     Zemianska Olča     
Ing. Peter Matis     Martin     Laureát
Blažena Tokárová     Bratislava     
Strieborné pásmo
Matúš Bystričan     Partizánske     
Štefan Janco     Partizánske     
PaedDr. Ľudmila Bobaľova     Košice     
Bohuslav Kudelka     Bratislava     
Erika Fajnorová     Faget Rumunsko     
Július Alcnauer     Prešov     
Andrea Nociarová     Poltár     
Bronzové pásmo
Mgr. Karin Janžová     Partizánske     
Mgr. Sylvia Šuňalová     Partizánske     
Lucia Macková     Pliešovce     
Arpád Horváth     Tornaľa   

 
Spev ľudovej piesne

Zlaté pásmo
Pavel Tomáš     Srbsko     
spevácka skupina Žofia     Bohdanovce nad Trnavou     
Mgr. Silvia Kovérová a Mgr. Helena Kumančíková     Bohdanovce nad Trnavou     
Strieborné pásmo
Mgr. Silvia Kovérová     Bohdanovce nad Trnavou     
Vlasta Kojnohová         
Bronzové pásmo
PaedDr. Lukáš Jánoška     Pohorelá     
Emília Vajová     Veľké Kapušany     
Spev umelej piesne
Strieborné pásmo
Zuzana Šuchterová     Partizánske  

 
Hra na hudobnom nástroji

Zlaté pásmo
Vratislav Skaličan     Partizánske     Laureát
Ludvik Soukup     Trenčín     
Mgr.art. Ivana Trangošová a Mgr. art. Martin Košťál     Nová Dubnica     
MgA.Samuel Bánovec     Dolné Srnie     
Martin Jurčo a Andrea Ballová     Ružomberok     
Viliam Udič     Bernolákovo     
Csaba Kobol         
Strieborné pásmo
Mgr. art. Michal Matejčík a Janka Mikušová,     Voderady     
Renáta Andrejová a Tamara Drábeková,     Partizánske     
Mária Longauerová a PaedDr. Dagmar Trangošová     Brezno     
Bronzové pásmo
Ľudmila Ševčíková     Partizánske     


Skladateľská tvorba

Zlaté pásmo
Peter Ličko     Rimavská Sobota     
Csaba Kobol         
Strieborné pásmo
PaedDr. Juraj Súdi     Srbsko     
Miloš Veverka     Sedlice     
Tvorba umelecko – dokumentárnych a vzdelávacích digitálnych programov
Zlaté pásmo
Mgr. Alena Pásztorová     Brezno     Laureát
ZŠ J. Matušku     Dolný Kubín     
Strieborné pásmo
PaedDr. Marieta Matejková     Bánovce nad Bebravou     
Erika Fajnorová     Faget Rumunsko     
Bronzové pásmo
PaedDr. Helena Čižmárová     Košice     


LAUREÁTI


v kategórii literárna tvorba

Jana Janitorová     Košice – Poľov
v kategórii tvorba umelecko-dokumentárnych a vzdelávacích digitálnych programov
Mgr. Alena Pásztorová     Brezno
v kategórii hra na hudobný nástroj
Vratislav Skaličan     Partizánske


v kategórii spev ľudovej a umelej piesne

Pavol Tomáš     Srbsko
v kategórii výtvarná tvorba
Ing. Peter Matis     Martin
v kategórii umelecký prednes
Emília Alcnauerová     Prešov


MIMORIADNE CENY

Cenu venovanú prezidentom SR Ivanom Gašparovičom
PaedDr. Helena Čižmárová     Košice
Cenu venovanú ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugenom Jurzycom
Valentín Šefčík     Bertotovce
Cenu venovanú predsedom banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Vladimírom Maňkom
Mgr. art. Ivana Trangošová a Mgr. art. Martin Košťál     Nová Dubnica
Cenu venovanú predsedom odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
Ing. Jánom Gašperanom
Ludvik Soukup a MgA. Samuel Bánovec     Trenčín, Dolné Sŕnie
Cenu venovanú prednostom Krajského školského úradu v Banskej Bystrici RNDr. Tiborom Maťašom
Erika Fajnorová     Faget, Rumunsko
Cenu venovanú primátorom mesta Brezna Ing. Jaroslavom Demianom
Mgr. Zuzana Kováčová     Nemecká
Cenu venovanú miestnym odborom Matice slovenskej v Brezne
Miluška Anušiaková Majerová     Báčsky Petrovec, Srbsko