Program 44. ročníka Chalupkovho Brezna


14.októbra 2011, piatok

10.00 h.     Tvorivosť a uplatnenie dramatizácie v edukačnom procese predprimárneho vzdelávania - seminár
ZŠ s MŠ Hradby     
15.00 - 16.55 h.     Prezentácia a ubytovanie
Hotelová akadémia     
17.00 h.     Slávnostné zahájenie Chalupkovho Brezna 2011
Obradná sieň MsÚ     
19.00 h.     Ján Chalupka a „chalupkovci“
Jedáleň HA     Dramatické dielo J.Chalupku v inscenáciách Ochotníckeho Divadelného súboru J.Chalupku.


15.októbra 2011, sobota

09.00 h     SÚŤAŽNÉ PREHLIADKY
Gymnázium     Literárna tvorba
    Umelecko-dokumentárne videofilmy
    Tvorba PC vzdelávacích a prezentačných programov
ZUŠ     Spev, skladateľská tvorba, hra na hudobný nástroj
Synagóga     Výstava výtvarných prác
Hotelová akadémia     Umelecký prednes poézie a prózy
    Prednes tvorby pre deti
14.00 h     Vyhodnotenia súťaží
Na mieste konania     
15.00 h     Vernisáž laureátskej výstavy Mgr. Rastislava Turňu
Synagóga     
16.00 h     Kladenie kvetov k pamätníku Jána Chalupku a návšteva výtvarnej výstavy v Horehronskom múzeu
    
18.00 h     VEČER VÍŤAZOV
Dom kultúry     Slávnostné vyhlásenie výsledkov Chalupkovho Brezna
20.00 h     Spoločenský večer
Reštaurácia Omega     


16.októbra 2011, nedeľa

09.00 h     Fakultatívny výlet účastníkov CHB
    Po stopách zbojníka Jakuba Surovca