Curriculum Vitae

Meno: Chalupkovo Brezno
Dátum narodenia: apríl 1967
Rodičia: Ladislav Bartko, Ladislav Šimon, stredoškolskí učitelia v Brezne
Krstní rodičia: Rudolf Žilinka, predseda Mestského národného výboru v Brezne,
Ján Vinarčík, vedúci odboru školstva a kultúry Okresného národného výboru v Banskej Bystrici,
Ladislav Mikloš, predseda Okresného výboru Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy v Banskej Bystrici.

Hlavní organizátori a spoluorganizátori

Okresný národný výbor – odbor školstva a kultúry v Banskej Bystrici
Okresný výbor odborového zväzu zamestnancov školstva a vedy v Banskej Bystrici
Mestský národný výbor v Brezne
Ministerstvo školstva SR
Mesto Brezno
Odborový zväz zamestnancov školstva a vedy na Slovensku
Okresný úrad, odbor školstva, mládeže a telesnej kultúry v Brezne
Ministerstvo kultúry SR Bratislava
Národné osvetové centrum Bratislava

Spolok slovenských spisovateľov
Krajský úrad, odbor školstva Banská bystrica
Miestny odbor Matice slovenskej v Brezne
Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica
Mestské kultúrne stredisko Brezno
Horehronské múzeum Brezno
Gymnázium Jána Chalupku Brezno
Hotelová akadémia Brezno
Stredná priemyselná škola Brezno
Základná umelecká škola v Brezne
Najvernejší chalupkovci

Predsedovia organizačného výboru:

Ladislav Bartko 1. - 3. ročník
Matej Kán 4. - 24. ročník
Ján Nemčok 25. - 28. ročník
Ján Belko 29. ročník
Jozef Kaliský 30. - 31. ročník
Jaroslav Šurina 32. - 40. ročník

Tajomník organizačného výboru:

Ivan Halama 1. - 40. ročník