46. ročník (11.-13. október 2013)

Chalupkovo Brezno

46. ročník podujatia Chalupkovo Brezno 2013 sa uskutočnil v dňoch 11.-13. októbra 2013.
Venované Dr. h. c. prof. PhDr. Ľudovítovi Petránskemu, DrSc.
(vysokoškolskému pedagógovi, teoretikovi výtvarného umenia a publicistovi, kultúrnemu činiteľovi, breznianskemu rodákovi)

Výsledková listina 46. ročníka Chalupkovho Brezna

Cieľom CHALUPKOVHO BREZNA - celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov - je podporiť tvorivú aktivitu pedagogických zamestnancov v týchto umeleckých oblastiach:

  1. literárna, výtvarná, skladateľská tvorba a tvorba umelecko-dokumentárnych videofilmov, tvorba prezentačných a vzdelávacích programov
  2. umelecký prednes poézie a prózy
  3. spev ľudovej a umelej piesne
  4. hra na hudobnom nástroji

Na Chalupkovom Brezne sa môžu zúčastniť pedagogickí zamestnanci všetkých typov a stupňov škôl a školských zariadení zo Slovenska (vrátane pedagogických zamestnancov dôchodcov) a pedagogickí zamestnanci – Slováci žijúci v zahraničí, v týchto oblastiach tvorby

Ciele festivalu

Cieľom CHALUPKOVHO BREZNA - celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov - je podporiť tvorivú aktivitu pedagogických zamestnancov v umeleckých oblastiach používaných pri výchovno-vzdelávacom procese v rámci vyučovania i mimoškolských aktivít.

Reklamní partneri

Hlavní reklamní partneri

© Copyright 2011, MsKS Brezno. Webdesign a výroba: tvorba web stránok : www.pcart.sk