47. ročník (10.-12. október 2014)

Chalupkovo Brezno

47. ročník podujatia Chalupkovo Brezno 2014 sa uskutoční v dňoch 10.-12. októbra 2014.
Venované jubilujúcim zakladateľom CHALUPKOVHO BREZNA

Záväzné prihlášky treba zaslať do 25. septembra 2014 na adresu:

Mestské kultúrne stredisko
„Chalupkovo Brezno“
Švermova 7, 977 01 Brezno
alebo
elektronicky na emailovú adresu: info@chalupkovobrezno.sk

Stiahnuť návratku

Stiahnuť prihlášku

Literárne práce, skladateľské práce a videofilmy treba poslať do 25.septembra 2013.
Pre zaradenie do súťaže je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky.

Dopravu hradí vysielajúca organizácia, účastnícky poplatok vo výške 15 € si hradí každý účastník na mieste podujatia.

Cieľom CHALUPKOVHO BREZNA - celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov - je podporiť tvorivú aktivitu pedagogických zamestnancov v týchto umeleckých oblastiach:

  1. umelecký prednes
  2. výtvarná tvorba
  3. literárna tvorba
  4. skladateľská tvorba
  5. spev ľudovej a umelej piesne
  6. hra na hudobnom nástroji
  7. tvorba umelecko-dokumentárnych a vzdelávacích digitálnych programov

Na Chalupkovom Brezne sa môžu zúčastniť pedagogickí zamestnanci všetkých typov a stupňov škôl a školských zariadení zo Slovenska (vrátane pedagogických zamestnancov dôchodcov) a pedagogickí zamestnanci – Slováci žijúci v zahraničí, v týchto oblastiach tvorby

Ciele festivalu

Cieľom CHALUPKOVHO BREZNA - celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov - je podporiť tvorivú aktivitu pedagogických zamestnancov v umeleckých oblastiach používaných pri výchovno-vzdelávacom procese v rámci vyučovania i mimoškolských aktivít.

Reklamní partneri

Hlavní reklamní partneri

© Copyright 2011, MsKS Brezno. Webdesign a výroba: tvorba web stránok : www.pcart.sk