48. ročník (09. - 11. október 2015)

Chalupkovo Brezno

48. ročník podujatia Chalupkovo Brezno 2015 sa konal v dňoch 09.-11. októbra 2015.
Venované roku Ľudovíta Štúra

Výsledková listina 48. ročníka Chalupkovho Brezna

Cieľom CHALUPKOVHO BREZNA - celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov - je podporiť tvorivú aktivitu pedagogických zamestnancov v týchto umeleckých oblastiach:

  1. umelecký prednes
  2. výtvarná tvorba
  3. literárna tvorba
  4. skladateľská tvorba
  5. spev ľudovej a umelej piesne
  6. hra na hudobnom nástroji
  7. tvorba umelecko-dokumentárnych a vzdelávacích digitálnych programov

Na Chalupkovom Brezne sa môžu zúčastniť pedagogickí zamestnanci všetkých typov a stupňov škôl a školských zariadení zo Slovenska (vrátane pedagogických zamestnancov dôchodcov) a pedagogickí zamestnanci – Slováci žijúci v zahraničí, v týchto oblastiach tvorby

Ciele festivalu

Cieľom CHALUPKOVHO BREZNA - celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov - je podporiť tvorivú aktivitu pedagogických zamestnancov v umeleckých oblastiach používaných pri výchovno-vzdelávacom procese v rámci vyučovania i mimoškolských aktivít.

Reklamní partneri

Hlavní reklamní partneri

© Copyright 2011, MsKS Brezno. Webdesign a výroba: tvorba web stránok : www.pcart.sk