50. ročník (13.-15. október 2017)

Chalupkovo Brezno

50. ROČNÍK PODUJATIA

CHALUPKOVO BREZNO 2017

sa uskutoční

v dňoch 13.-15. októbra 2017

 


 

Záväzné prihlášky treba zaslať do

24. septembra 2017 na adresu:

 

Mestský úrad
odbor kultúry a športu
„Chalupkovo Brezno“
Nám.gen.M.R.Štefánika 1, 977 01 Brezno
alebo
formou elektronickej prihlášky na adrese:
www.chalupkovobrezno.sk
tel. 0911 429 189
e-mail: info@chalupkovobrezno.sk
spolu s prihláškou zaslať aj návratku !

 


Stiahnuť prihlášku

Stiahnuť návratku 

Literárne práce, skladateľské práce a videofilmy treba poslať do 24.septembra 2017.

Pre zaradenie do súťaže je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky.

Dopravu hradí vysielajúca organizácia, účastnícky poplatok vo výške 15 € si hradí každý účastník na mieste podujatia.

Členovia organizačného výboru CHB zodpovední za jednotlivé súťažné odbory a ich kontaktné adresy:

umelecký prednes:

Mgr. Melánia Dubínyová,

dubinyova@ssiba.sk, 0910 425 595

literárna tvorba:      

PaedDr. Jana Borguľová,

borgulova.janka@gmail.com, 0908 912 889

výtvarná tvorba a kreslený vtip:  

akad. maliarka Erika Šándorová,  

sandorovaeri@zoznam.sk, 0907 467 442

hudobná tvorba:         

PaedDr. Gabriela Pravotiaková, PhD

zusbr@stonline.sk, 0904 012 986

vvideoprogramy:           

PaedDr. Matej Kán,

0915 553 987

 

Hlavní organizátori:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Mesto Brezno

 

PODPOROVATELIA:

Ministerstvo kultúry SR

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Spoluorganizátori:

Miestny odbor Matice slovenskej v Brezne

Spolok slovenských spisovateľov

Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica

Horehronské múzeum Brezno

Základná umelecká škola Brezno

Gymnázium Jána Chalupku Brezno

Hotelová akadémia Brezno

Technické služby Brezno

 

Ciele festivalu

Cieľom CHALUPKOVHO BREZNA - celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov - je podporiť tvorivú aktivitu pedagogických zamestnancov v umeleckých oblastiach používaných pri výchovno-vzdelávacom procese v rámci vyučovania i mimoškolských aktivít.

Reklamní partneri

Hlavní reklamní partneri

© Copyright 2011 - 2016, MsKS Brezno. Webdesign a výroba: SimplePage.eu